BejelentésSzegedi Látássérültek oldala
Frissítve: 2014.október 22.

MENÜ
-------------------------------------------------


ALAPÍTÓ OKIRAT


A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete megalakulásának 60. évfordulója alkalmából emlékplakettet alapít, "Dr. Jáksó László Emlékplakett" néven.


Az adományozás célja


A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete emlékplakettet adományoz évente egy alkalommal egy olyan személynek, vagy szervezetnek, aki kiemelkedően sokat tett a Csongrád megyei látássérültekért így fejezve ki megbecsülését és köszönetét áldozatos munkájáért.


Az emlékplakett névadója


Dr. Jáksó László

1923. április 15-én született Makón. Látását 5 éves korában vesztette el, egy fertőző betegség szövődményeként. Általános iskolai tanulmányait a Vakok Általános Iskolájában végezte Budapesten kiváló eredménnyel. Ezután Konzervatóriumban, kántorképző szakon tanult tovább. 1947-től a Vakok Intézetének igazgatóhelyettese. Már ekkor elkezd dolgozni a későbbi regionális szervezet megalapításán. 1949-ben munkája eredményeként megalakul a Vakok és Csökkentlátók Dél- Magyarországi Szövetsége. 1953-ban közbenjárására létre jön az akkori Fonalmentő Vállalat, ahol a megyében élő látássérülteknek biztosítottak munkát az akkori nehéz gazdasági helyzetben. 1953 és 1988 közt a vállalat igazgatója. Ez alatt az időszak alatt végezte el az egyetemet és szerzett jogi diplomát.


A Szegedi Fonalfeldolgozó a mai napig biztosít munkahelyet, és ez által megélhetést a látássérülteknek.

Dr. Jáksó László 1949 és 1997 között a megyei szervezet elnökeként fáradhatatlanul küzdött a látássérültek érdekeiért. Ezt a munkát 1963 és 1993 közt, mint országos elnökségi tag, 1983 és 1993 közt, mint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szervezetének elnöke végezte. 2003. június 27-én halt meg Szegeden.


Dr. Jáksó László élete és munkássága példaértékű mindazoknak, akik érzékenyek a "Vak-ügy" iránt.


Az emlékplakett leírása


Az emlékplakett Héjja János alkotása.


A plakett 100 mm átmérőjű bronzból készült alkotás, ami díszdobozban kerül átadásra. Egyoldalas dombormű, amin Dr. Jáksó László arcképe látható. Fölötte "DR. JÁKSÓ LÁSZLÓ EMLÉKPLAKETT" felirat olvasható.


Az emlékplaketthez kísérő oklevél tartozik, ami az adományozó és a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, és egy rövid indoklást tartalmaz.


Az emlékplakett mellé pénzjutalom nem jár.


Az adományozás rendje A "Dr. Jásó László Emlékplakett" adományozása a VAGYCSOME tagjainak előterjesztése alapján történik.


A jelöltek nevét, és a jelölés rövid írásos indoklását minden évben július 31.-ig lehet eljuttatni a VAGYCSOME elnökségéhez 2009-ben az előterjesztés határideje szeptember 15.


A jelölések elbírálásáról a mindenkori elnökség dönt egyszerű szavazati többséggel, ami határozatként szerepel az elnökségi ülés aktuális jegyzőkönyvében.


A megadományozott nevét minden évben szeptember 30.-ig a honlapján hozza nyilvánosságra az egyesület, illetve a kitüntetettet levélben értesíti.


A VAGYCSOME elnökségének határozata alapján évente egy db emlékplakett adományozható.


Az emlékplakett külföldi állampolgárok és szervezetek részére is adományozható.


A "Dr. Jáksó László Emlékplakett" minden évben a VAGYCSOME Fehér Bot Napi ünnepségén kerül átadásra.


Az adományozott emlékplakettekről a VAGYCSOME nyilvántartást vezet.


Kelt: Szeged, 2009. augusztus 12.


Györgyné Kiss Adrienn

elnök

-------------------------------------------------

A 2013-as év megadományozottja:

KISS ERNŐ

-------------------------------------------------

A 2012-es év megadományozottja:

SZALAI LÁSZLÓ
és
SZALAI LÁSZLÓNÉ


-------------------------------------------------

A 2011-es év megadományozottja:

MOLNÁR MÁRIA

-------------------------------------------------

A 2010-es év megadományozottja:

LAKATOS ALFRÉDNÉ NAGY JOLÁN

-------------------------------------------------

A 2009-es év megadományozottja:

TÓTH KÁROLY

-------------------------------------------------
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!